Foto: A Lundström 2003
Dyängskurvan på väg mot Dyängsladan.